Chờ đợi gì ở iOS 15?

Chờ đợi gì ở iOS 15? iOS 15 dự kiến ​​sẽ được tiết lộ tại hội nghị thượng đỉnh dành cho nhà phát triển WWDC hàng năm của Apple.