Trả lời đúng bộ câu hỏi này bạn chính là ”siêu trí tuệ”

Thứ Sáu, ngày 11/09/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

  

1

Hình lục giác có bao nhiêu cạnh?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-tra-loi-dung-bo-cau-hoi-nay-ban-chinh-la-sieu-tri-tue-d47899...

Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz