Những câu hỏi thách thức cả những bộ não siêu trí tuệ

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Bói ra ma, quét nhà ra ...”?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-nhung-cau-hoi-thach-thuc-ca-nhung-bo-nao-sieu-tri-tue-d55725...

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Báo GT)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung