Có cả biển kiến thức mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Người ta thường nói: "Bới lông tìm ..." gì?

Nguồn: http://danviet.vn/co-ca-bien-kien-thuc-moi-tra-loi-dung-tron-bo-cau-hoi-nay-50202124111744256.ht...

Làm câu đầu tưởng ngon, hóa ra bộ câu hỏi này không dễ ăn điểm

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Chia sẻ
Theo Minh Châu (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung