Trả lời đúng 15 câu hỏi sau bạn xứng đáng là "siêu trí tuệ"

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 17:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

15 câu hỏi ở nhiều lĩnh vực kiến thức dưới đây thực sự thách thức hiểu biết của bạn.

Sự kiện: Quiz

1

Bánh giầy được làm từ nguyên liệu nào dưới đây?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/tra-loi-dung-15-cau-hoi-sau-ban-xung-dang-la-sieu-tri-tue-d444817.html

Cân não với bộ câu hỏi thử thách trí tuệ trên mọi lĩnh vực

Bạn hãy thử sức xem trả lời đúng được bao nhiêu câu nhé.

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung