Thử sức với bộ câu hỏi khó nhằn không kém "Ai là triệu phú"

Sự kiện: Quiz

Thử xem bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu nhé!

1Điền từ còn thiếu vào câu ca dao: "Gần mực thì đen, gần đèn thì..."gì?

Nếu chưa đủ tự tin đi thi ”Ai là triệu phú”, hãy trả lời bộ câu hỏi sau

Bạn mất bao nhiêu phút để trả lời đúng hết bộ câu hỏi cân não này?


 

Chia sẻ
Theo Minh Châu (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung