Thử sức trong 5 phút xem bạn có trả lời đúng hết bộ câu hỏi này không

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Gỗ mun thường có màu gì?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/thu-suc-trong-5-phut-xem-ban-co-tra-loi-dung-het-bo-cau-hoi-nay-khon...

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung