Ông Trạng nào có hậu duệ vẫn còn sinh sống ở Hàn Quốc?

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 17:00 PM (GMT+7)

Trong 49 vị trạng nguyên của Việt Nam, có bao nhiêu người được xưng tặng là "Lưỡng quốc Trạng nguyên". Ông Trạng nào có hậu duệ vẫn còn sinh sống ở Hàn Quốc?

Sự kiện: Quiz

1

Nước ta từng có tất cả bao nhiêu vị Lưỡng quốc trạng nguyên?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/ong-trang-nao-co-hau-due-van-con-sinh-song-o-han-quoc-1800950....

Vị vua nào của nhà Trần bỏ rượu tu chí lo việc nước?

Là vua thứ tư của triều Trần, nổi tiếng anh minh, biết dùng người tài. Tuy nhiên thời trẻ, ông ham chơi, mải miết rượu...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung