Những từ tưởng dùng hằng ngày thì sẽ không sai chính tả cho tới khi bạn làm bài test này

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 17:00 PM (GMT+7)

Những từ thường xuyên nói nhưng tới lúc viết chưa chắc bạn đã đúng chính tả đâu nhé!

Sự kiện: Quiz

  

1

Điền từ đúng chính tả vào chỗ trống trong câu sau:

"Nó không tự nghĩ mà lúc nào cũng chỉ ..."

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-tu-tuong-dung-hang-ngay-thi-se-khong-sai-chinh-ta-cho-toi-khi-ban-...

Thử tài chính tả xem bạn có viết đúng những từ quen thuộc này không

Những từ quen thuộc được dùng mỗi ngày nhưng chưa chắc bạn đã viết đúng chính tả toàn bộ đâu nhé!

Theo Minh Châu (Báo GT)
sự kiện Quiz