Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm?

Thứ Năm, ngày 05/04/2018 15:10 PM (GMT+7)

Năm 2017, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học thuộc ngành. Theo đó, điểm chuẩn ngành cao nhất lên đến 30,5. Tương tự, các trường khối quân đội cũng lấy điểm chuẩn cao nhất lên tới 30 điểm.

Điểm chuẩn Công an Nhân dân năm 2017 ở mức rất cao, thậm chí có những ngành đối với thí sinh nữ, điểm chuẩn hơn 30 điểm (D01 ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện An Ninh Nhân dân; A00, nữ phía Bắc ĐH Phòng cháy Chữa cháy).

Ngoài ra, hàng loạt các ngành lấy điểm chuẩn tới 29-29,5 điểm.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn chi tiết vào các trường công an năm 2017 như sau:

1. Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Ngành C03 phía Bắc đối với nam: 26 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26 điểm lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,6 điểm.

Ngành D01 đối với nam phía Bắc: 26.

C03 - nữ phía Bắc: 28,25.

D01 - nữ phía Bắc: 29.

C03 - nam phía Nam: 24,25 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24,25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 23,85 điểm.

D01 - nam phía Nam: 23,75.

C03 - nữ phía Nam: 26 điểm.

D01 - nữ phía Nam: 25,75.

2. Học viện An ninh nhân dân

Ngành A01 với nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 27,75. Trong số 8 thí sinh cùng mức 27,75 lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,2 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,15 và môn Toán đạt 9,4.

Ngành C03 với nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 25,5 điểm. Trong số 29 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 4 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,05; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24, 95 và môn Văn đạt 8,25.

D01 - nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 26,25 điểm.

A01 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29,5.

C03 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 28 điểm. Trong số 3 thí sinh cùng mức 28 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,6.

D01 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29. Trong số 2 thí sinh cùng mức 29 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2.

A01 - nam ngành An toàn thông tin 23,5.

D01 Nam ngành An toàn thông tin 19,75.

A01 Nữ ngành An toàn thông tin 27,75.

D01 Năm ngành Ngôn ngữ Anh 27,25. Trong số 5 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25,16.

D01 - nữ ngành Ngôn ngữ Anh: 30,5 điểm.

3. Học viện Cảnh sát Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 28 điểm. Trong số 10 thí sinh cùng mức 28 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,1 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,05 và môn Toán đạt 9,4 điểm.

C03 - nam 25,75. Trong số 44 thí sinh cùng mức 25,75 lấy 19 thí sinh. Trong đó, 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,15; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22,85 và môn Văn đạt 7,75 điểm.

D01 - nam 26,25.

A01 - nữ 29,5.

C03 - nữ 28,25.

D01 - nữ: 28,75. Trong số 4 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,3.

4. Đại học An ninh Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 26,75. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,75 điểm.

C03 - nam: 25 điểm. Trong số 20 thí sinh cùng mức 25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23,95.

D01 - nam: 24,75. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24, 75 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24,3.

A01 - nữ: 28,5 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 28,5 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 27,1.

C03 - nữ: 26,25 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75.

D01 - nữ: 27,25 điểm.

5. Đại học Cảnh sát Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 26,25. Trong số 13 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,2 điểm.

C03 - nam: 25,5 điểm. Trong số 59 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,5 điểm.

D01 - nam: 26 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 26 lấy 2 thí sinh (một em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,55; một thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24,4 và điểm tiếng Anh 9,8).

A01 - nữ: 28,75 điểm.

C03 - nữ: 26,5 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,4.

D01 - nữ: 27,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,85.

6. Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Ngành A00 đối với nam phía Bắc: 28,25 điểm. Trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 6 thí sinh (4 em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,65; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,35 điểm và môn Toán đạt 9,6).

A00 - nữ phía Bắc: 30,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 30,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28,35.

A00 - nam phía Nam: 27. Trong số 18 thí sinh cùng mức 27 lấy 5 thí sinh (3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26,55; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26 điểm và môn Toán đạt 9).

A00 - nữ phía Nam: 28,5 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 27 lấy 3 thí sinh (một có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,95; hai có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,4 điểm và môn Toán đạt 9,47).

7. Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân

Ngành A01 đối với nam phía Bắc: 23,75.

D01 - nam phía Bắc: 23,25.

A01 - nữ phía Bắc: 27,5.

D01 - nữ phía Bắc: 27,5.

A01 - nam phía Nam: 24. Trong số 5 thí sinh cùng mức 24 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.

D01 - nam phía Nam: 22,75.

A01 - nữ phía Nam: 28,25

D01 - nữ phía Nam: 27 điểm.

Năm 2017, các trường quân đội có mức điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm. Mức điểm trúng tuyển của các trường quân đội năm 2017 cao hơn năm 2016 từ 1 đến 3 điểm.

Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất các trường quân đội lên đến 30 điểm dành cho đối tượng thí sinh nữ miền Bắc đăng ký xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự và thí sinh nữ miền Nam (tổ hợp A00), thí sinh nữ miền Bắc (tổ hợp B00) đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y.

Điểm chuẩn các trường khối quân đội năm 2017 cụ thể như sau: 

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 1

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 2

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 3

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 4

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 6

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 7

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 8

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 9

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 10

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 11

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 12

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 13

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 14

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 15

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 16

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 17Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 18

Những trường đại học nào lấy điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm? - 19

Điểm chuẩn các trường đại học Y mấy năm nay cao nhất là bao nhiêu?

Theo thống kê, điểm chuẩn của các trường Y phía Bắc như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược Thái Bình và ĐH Y Hải Phòng 2 năm trở...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)

sự kiện Điểm chuẩn đại học năm 2018