Nhà giáo nào trong lịch sử nổi danh về tài tiên tri?

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 10:00 AM (GMT+7)

Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16.

Sự kiện: Quiz

1

Nhà giáo nào là nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ 16 và nổi danh về tài tiên tri?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/nha-giao-nao-trong-lich-su-noi-danh-ve-tai-tien-tri-1752005.tp...

Vị thái phó nào thời Lý được ví như Gia Cát Lượng?

Ông là đại thân phụ chính của nhà Lý, phụng sự hai đời vua là Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn,...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz