Người siêu thông minh cũng phải cân nhắc khi trả lời bộ câu hỏi này

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 17:23 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

1

Điền số còn thiếu vào câu sau: Các sính lễ trong truyền thuyết vua Hùng yêu cầu có: "Voi ... ngà, gà ... cựa, ngựa ... hồng mao".

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-sieu-thong-minh-cung-phai-can-nhac-khi-tra-loi-bo-cau-hoi-nay-5020211241...

Theo Minh Châu (Dân Việt)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung