Ngày nào cũng dùng nhưng chưa chắc bạn đã biết từ này viết thế nào cho đúng

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Không phải thứ gì cao xa, những từ chúng ta vẫn dùng hằng ngày nhiều lúc vẫn viết sai chính tả.

Sự kiện:

Quiz

1

Hãy điền từ đúng vào chỗ trống:

"Ông ấy là người rất ......"


 
Theo Minh Châu (Dân Việt)

sự kiện Quiz