Năm học mới, thanh tra ít nhất 12% GV

Bộ GD &ĐT vừa ban hành "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012-2013".

 Theo đó, hoạt động thanh tra hành chính phải được thực hiện ở khoảng 20% số đơn vị trực thuộc Sở và hoạt động thanh tra chuyên ngành phải được thực hiện đối với ít nhất 12% số giáo viên.

Các Sở GD&ĐT phải phối hợp với các cơ quan liên quan để bố trí đủ biên chế cho cơ quan thanh tra Sở, đạt ít nhất 10% biên chế cơ quan Sở GD&ĐT.

Về hoạt động thanh tra chuyên ngành ở bậc giáo dục mầm non, Bộ yêu cầu tập trung thanh tra việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Đối với bậc giáo dục phổ thông, tập trung thanh tra việc triển khai Đề án tiếng Anh ở Tiểu học và Trung học cơ sở, Đề án xây dựng trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú…

Đối với giáo dục chuyên nghiệp, đại học, tăng cường kiểm tra các hoạt động thành lập trường, thực hiện cam kết thành lập trường, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo; việc thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục.

Nội dung cụ thể của công tác thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo gồm có: thanh tra việc thực hiện các quy định chung đối với nhà giáo, việc tuân thủ các hành vi nhà giáo không được làm, chấp hành pháp luật, chấp hành quy chế của ngành, kết quả giảng dạy và các nhiệm vụ khác được giao.

Giám đốc các Sở GD&ĐT là người tổ chức thực hiện hướng dẫn này, chỉ đạo Thanh tra Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể.

Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn nhanh nhất tại diemthi.24h.com.vn

Bạn muốn là người biết Điểm Chuẩn ĐH-CĐ 2012 Nhanh nhất, chính xác nhất! Hãy soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG NĂM gửi đến 8502

Ví Dụ: Để tra điểm chuẩn năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:
DC KHA gửi đến số 8502, để tra điểm chuẩn năm 2011 soạn DC KHA 2011 gửi đến số 8502.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thảo (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN