Loay hoay cả ngày chưa chắc trả lời đúng toàn bộ 15 câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Trong tiếng Anh, từ “Tuesday” có nghĩa là gì?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-loay-hoay-ca-ngay-chua-chac-tra-loi-dung-toan-bo-15-cau-hoi-...

Bộ câu đố cực khó nhằn, trầy trật mãi mới giải xong

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Báo Giao thông)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung