Kiểm tra 38 trường lạm thu học phí

Từ ngày 17 đến 30/12, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra các trường học để xảy ra sai phạm trong việc thu chi học phí trong thời gian qua và tình hình khắc phục lạm thu ở các cơ sở này.

Trong thời gian nêu trên, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc khắc phục tình trạng lạm thu ở các cơ sở giáo dục theo kết luận kiến nghị của các đoàn kiểm tra trong thời gian vừa qua. Cụ thể, có 38 trường đã được các đoàn thanh tra kết luận có một số tồn tại trong công tác quản lý thu – chi sẽ bị kiểm tra đợt này.

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra tình hình giải quyết và khắc phục những tồn tại về thu – chi đầu năm học 2012 – 2013 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cố ý để xảy ra sai phạm.

Kết quả thanh tra được yêu cầu gửi về sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội chậm nhất là ngày 21/12/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN