Không ép buộc HSSV học kỹ năng sống

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Theo quy định này, Học sinh (được gia đình đồng ý), sinh viên, người lao động tham gia trên tinh thần tự nguyện. Cơ sở giáo dục không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh, sinh viên tham dự giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Theo quy định này, Học sinh (được gia đình đồng ý), sinh viên, người lao động tham gia trên tinh thần tự nguyện. Cơ sở giáo dục không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh, sinh viên tham dự giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục và chất lượng giáo dục.

Không được tổ chức các hoạt động có nội dung: Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc; Truyền bá tư tưởng phản động, văn hóa đồi trụy, hành vi tàn ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; Xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; Xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.

Để được tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải có đơn xin học của sinh viên, người lao động, gia đình học sinh. Có văn bản cam kết với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt điểm tổ chức hoạt động về việc thực hiện nghiêm túc Quy định này và giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động. Có đủ giáo trình, tài liệu; đủ thiết bị phục vụ giảng dạy, huấn luyện, học tập; đủ đội ngũ giáo viên/ báo cáo viên/ huấn luyện viên cho các hoạt động. Đồng thời có thông báo công khai tại địa điểm tổ chức hoạt động các nội dung: Giấy phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Danh sách giáo viên/báo cáo viên/huấn luyện viên; Chương trình hoạt động; Dự toán thu, chi tài chính của khóa học.

Không ép buộc HSSV học kỹ năng sống - 1

Dự thảo quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống (Ảnh minh họa)

Giám đốc sở GD&ĐT cấp phép đối với các trường THPT, TTGDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Trưởng phòng GD&ĐT cấp phép đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS và trung tâm học tập cộng đồng. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp phép đối với các tổ chức thuộc trường.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép, có thẩm quyền thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Mức thu học phí do thỏa thuận giữa người học với cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Học phí để chi trả thù lao cho giáo viên/ báo cáo viên/ huấn luyện viên trực tiếp giảng dạy, công tác quản lý; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lập Phương (Giáo dục & Thời đại)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN