Kéo dài phụ cấp GV vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Hai, ngày 25/02/2013 15:41 PM (GMT+7)

Đây là nội dung của nghị định 19/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 61/2006/NĐ-CP vừa mới ban hành.

Theo đó, nhà giáo đã hết thời hạn công tác tại các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi chuyển đến vùng khó khăn thì sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Những trường hợp nhà giáo được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút sẽ không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định trên cũng quy định trợ cấp chuyển vùng, thay quy định cụ thể mức trợ cấp 6,5 triệu đồng bằng quy định nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đến vùng khó khăn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển.

Tương tự, trợ cấp lần đầu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển tới vùng đặc biệt khó khăn, thay vì quy định trợ cấp 4 triệu đồng thì nghị định mới quy định mức trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung vào thời điểm nhận công tác, luân chuyển.

UBND cấp huyện tại các địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mới chuyển đến.

Theo V.Hà (Tuổi Trẻ)