Hướng dẫn cách đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại Hà Nội

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 08:49 AM (GMT+7)

Các bước đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 được thực hiện như sau:

Sự kiện:

Tuyển sinh lớp 6

Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến

CMHS truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Hướng dẫn cách đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại Hà Nội - 1

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2018-2019.

Hướng dẫn cách đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại Hà Nội - 2

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

CMHS nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu; sau đó hoàn thiện các thông tin cần thiết vào biểu mẫu trực tuyến.

Hướng dẫn cách đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại Hà Nội - 3

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, CMHS nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Hướng dẫn cách đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại Hà Nội - 4

Bước 5: Đăng ký thành công

Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

Hướng dẫn cách đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại Hà Nội - 5

Bước 6: In thông tin đăng ký tuyển sinh

CMHS chọn In thông tin hoặc đăng nhập vào địa chỉ hòm thư điện tử để in thông tin đăng ký xét tuyển.

Hướng dẫn cách đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại Hà Nội - 6

Kết quả đăng ký thử nghiệm từ ngày 26/5/2018 đến 28/5/2018 sẽ được hủy bỏ; Cha mẹ học sinh đăng ký Chính thức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 THCS từ ngày 07/7/2018 đến ngày 09/7/2018.

Thời gian chính thức đăng lý tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 – 2019:

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1: Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2018 đến ngày

06/7/2018

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6: Từ ngày 07/7/2018 đến ngày 09/7/2018

Được cởi trói, nhiều trường ở Hà Nội thay đổi lịch tuyển sinh lớp 6

Ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường ngoài công lập được tuyển sinh ngay khi kết thúc năm học, nhiều trường...

Theo Hoàng Thanh (Infonet)

sự kiện Tuyển sinh lớp 6