Hải Phòng thông qua việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 09:00 AM (GMT+7)

Ngân sách thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định.

Sự kiện:

Giáo dục

Theo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT vừa được HĐND Thành phố Hải Phòng thông qua, học sinh các bậc học này sẽ được miễn toàn bộ học phí. Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và THCS bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, đối với học sinh THPT bắt đầu từ năm học 2021 – 2022. Thời gian hỗ trợ: 9 tháng/1 năm.

Hải Phòng thông qua việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT - 1

Hải Phòng thông qua việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT

Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định.

Việc Hải Phòng ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Nguồn: https://infonet.vn/hai-phong-thong-qua-viec-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-tu-mam-non-den-thpt-post32...

Học phí các trường các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội từ năm học 2021- 2022 như thế nào?

Mức trần học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao áp dụng năm học 2020- 2021 sẽ được điều chỉnh bắt...

Theo Hoàng Thanh (Infonet)

sự kiện Giáo dục