Gợi ý giải đề thi môn Toán khối B, D

Thứ Hai, ngày 09/07/2012 20:18 PM (GMT+7)

Đã có đề thi và đáp án môn Toán khối B, D. Mời phụ huynh và sĩ tử tham khảo.

Đáp án tham khảo đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012

Gợi ý giải đề thi môn Toán khối B, D - 1

Gợi ý giải đề thi môn Toán khối B, D - 2

Đáp án tham khảo đề thi đại học môn Toán khối D năm 2012

Gợi ý giải đề thi môn Toán khối B, D - 3

Gợi ý giải đề thi môn Toán khối B, D - 4

(Điểm thi 24H)
sự kiện Đáp án, đề thi đại học cao đẳng 2018
Báo lỗi nội dung