Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019

Thứ Năm, ngày 06/12/2018 20:00 PM (GMT+7)

Gợi ý giải đề thi THPT Quốc gia 2019 các môn từ chuyên gia của Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Sự kiện:

Giáo dục

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN HÓA HỌC

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 2

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÍ

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 3

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN SINH HỌC

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 4

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 5

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN ĐỊA LÍ

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 6

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN TIẾNG ANH

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 7

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN GDCD

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 8

Nguồn: Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Gợi ý giải bài thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 - 9

Bộ Giáo dục công bố đề thi tham khảo THPT năm 2019

Sáng ngày 6-12-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Theo PV (Dân Việt)

sự kiện Giáo dục