ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh hai hệ

Năm 2013, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) tiếp tục tuyển sinh Đào tạo đại học theo 2 hệ: Đại học cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hệ chính quy tập trung 5 năm và Đại học PCCC dân sự hệ chính quy tập trung 4,5 năm.

Năm 2013, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) tiếp tục tuyển sinh Đào tạo đại học theo 2 hệ: Đại học cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hệ chính quy tập trung 5 năm và Đại học PCCC dân sự hệ chính quy tập trung 4,5 năm, cụ thể như sau:

I. Hệ Đại học cảnh sát PCCC hệ chính quy tập trung 5 năm:

1. Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam (Nam, Nữ) đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Công an và Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

2. Đăng ký dự thi:

- Thí sinh ĐKDT tuyển sinh vào ĐHPCCC hệ Công an phải qua sơ tuyển của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Mã ngành tuyển sinh:

+ Thí sinh từ Quảng Bình trở ra: Ký hiệu: PCH, Mã ngành: D860113

+ Thí sinh từ Quảng Trị trở vào: Ký hiệu: PCS, Mã ngành: D860113

- Hồ sơ ĐKDT: Thí sinh thi vào hệ Công an nộp hồ sơ tại Ban tuyển sinh của Công an tỉnh, thành phố.

ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh hai hệ - 1

Học viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - Ảnh: gdtd.vn

3. Khối thi, địa địa điểm và thời gian thi tuyển sinh:

- Thi khối A (Toán, Lý, Hóa) theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Địa điểm thi:

+ Phía Bắc: Từ Quảng Bình trở ra, thi tại trường ĐHPCCC 243 Khuất Duy Tiến phường Nhân Chính quận Thanh Xuân TP Hà Nội.

+ Phía Nam: Từ Quảng Trị trở vào, thi tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân: 179A đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.

- Thời gian thi: Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

4. Chỉ tiêu và xét tuyển năm học 2013:

- ĐHPCCC – Hệ Công an: 300 chỉ tiêu

- Cách xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu đào tạo và theo quy định điểm sàn của Bộ GDĐT.

II. Hệ Đại học PCCC dân sự, chính quy tập trung 4,5 năm:

1. Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam (Nam, Nữ) đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của công tác PCCC, được đăng ký dự thi (ĐKDT) vào đại học PCCC hệ dân sự năm 2013.

2. Đăng ký dự thi:

- Thi sinh ĐKDT vào ĐHPCCC hệ Dân sự đăng kí theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, không phải qua sơ tuyển của ngành Công an,

- Mã ngành tuyển sinh:

+ Thí sinh từ Quảng Bình trở ra: Ký hiệu: PCH, Mã ngành: D860113

+ Thí sinh từ Quảng Trị trở vào: Ký hiệu: PCS, Mã ngành: D860113

- Hồ sơ ĐKDT: Thí sinh thi vào hệ Dân sự nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố và tại trường Đại học PCCC: 243 Khuất Duy Tiên phường Nhân Chính quận Thanh Xuân TP Hà Nội theo thời gian do Bộ GD&ĐT quy định.

3. Khối thi, địa địa điểm và thời gian thi tuyển sinh:

- Thi khối A (Toán, Lý, Hóa) theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Địa điểm thi:

+ Phía Bắc: Từ Quảng Bình trở ra, thi tại trường ĐHPCCC 243 Khuất Duy Tiến phường Nhân Chính quận Thanh Xuân TP Hà Nội.

+ Phía Nam: Từ Quảng Trị trở vào, thi tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân: 179A đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.

- Thời gian thi: Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

4. Chỉ tiêu và xét tuyển năm học 2013:

- Đại học PCCC - Hệ dân sự: 50 chỉ tiêu cho toàn quốc.

- Cách xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu đào tạo và theo quy định điểm sàn của Bộ GDĐT.

- Đối tượng xét tuyển:

+ Thí sinh đã đăng ký và dự thi vào trường ĐHPCCC.

+ Lấy thêm nguyện vọng 2 của thí sinh thi khối A vào các trường đại học khác, nếu chưa đủ chỉ tiêu theo nguyện vọng 1.

5. Học phí: Học viên dân sự đóng theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.T (Hà Nội mới)
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN