Đề thi, đáp án đầy đủ môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2020

Thứ Hai, ngày 10/08/2020 12:17 PM (GMT+7)

Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự nhiên gồm Vật lý - Hoá học - Sinh học. Báo Tiền phong điện tử cập nhật đề, đáp án môn Vật lý.

  

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2020 - 1

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2020 - 2

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2020 - 3

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2020 - 4

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2020 - 5

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

1.C 2.A 3.D 4.C 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.D 18.D 19.D 20.B
21.C 22.B 23.B 24.C 25.C 26.A 27.D 28.D 29.D 30. B
31.B 32.D 33.D 34.D 35. 36.B 37.B 38.B 39.C 40.

 Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

1.C 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.B 20.C
21.A 22.C 23.B 24.D 25.C 26.A 27.D 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

 Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

1.B 2.C 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.D 16.A 17.D 18.A 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.B 25.D 26.C 27.C 28.C 29.A 30.D
31.B 32.C 33.B 34.B 35.B 36. 37.A 38. 39. 40.D

Tiếp tục cập nhật...

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/de-thi-dap-an-day-du-mon-vat-ly-tot-nghiep-thpt-2020-1703187.t...

Đề thi, gợi ý đáp án đầy đủ môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020

Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự...

Theo Nghiêm Huê (Tiền Phong)
sự kiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT