Đáp án chính thức khối C (tiếp)

Thứ Ba, ngày 10/07/2012 16:41 PM (GMT+7)

Dưới đây là đề thi và đáp án cụ thể của từng môn khối C.

Môn Sử

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 1

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 2

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 3

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 4

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 5

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 6

Môn Địa Lý

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 7

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 8

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 9

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 10

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 11

Đáp án chính thức khối C (tiếp) - 12

(Bộ Giáo dục & Đào tạo)
sự kiện Đáp án, đề thi đại học cao đẳng 2018
Báo lỗi nội dung