Ai là vị thái giám quyền lực nhất lịch sử Việt Nam?

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 17:00 PM (GMT+7)

Ông là danh tướng nhà Lý, một trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.

Sự kiện: Quiz

1

Vị thái giám danh tiếng nhất lịch sử Việt Nam dưới đây là ai?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/ai-la-vi-thai-giam-quyen-luc-nhat-lich-su-viet-nam-1750949.tpo

Vị thái phó nào thời Lý được ví như Gia Cát Lượng?

Ông là đại thân phụ chính của nhà Lý, phụng sự hai đời vua là Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn,...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz