Chiêu và trò

Chiêu và trò HLV dùng chiêu kích thích tâm lý cầu thủ khác với kiểu làm trò cho thiên hạ.