Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dep-2k1-xu-ly-su-co-trang-phuc-co-an-diem-nhu-ninh-duong-lan-ngoc-502022...

Theo Đoàn Hòa (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Ninh Dương Lan Ngọc