MC "Chuyển động 24h", Minh Hà rời VTV làm CEO giờ thay đổi thế nào?

Minh Hà, Huyền Châu và Hà My là 3 gương mặt quen thuộc trên các bản tin của VTV. Thế nhưng, vì những lý do cá nhân hoặc có định hướng mới mà cả 3 đều quyết định rời nhà đài. Đến nay, cuộc sống của họ đã thay đổi ra sao?

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/mc-34chuyen-dong-24h34-minh-ha-roi-vtv-lam-ceo-gio-thay-doi-the-nao...

Theo Minh Hà (Arttimes)

sự kiện Mc Minh Hà