Cảnh nóng phim Việt: Diễn trước mặt chồng, được đạo diễn thị phạm nhiệt tình

Diễn cảnh hôn theo yêu cầu của đạo diễn Dustin Nguyễn nhưng cả Minh Hằng và Quý Bình quay đi quay lại 10 lần vẫn không đạt yêu cầu.

Nguồn: http://danviet.vn/canh-nong-phim-viet-dien-truoc-mat-chong-duoc-dao-dien-thi-pham-nhiet-tinh-502...

Theo Minh Phương (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Sự thật về cảnh nóng phim Việt