Nguồn: http://danviet.vn/3-quy-ong-showbiz-viet-lay-vo-giau-co-hien-tai-ra-sao-khi-ly-hon-5020211571059...

Theo Thương Đặng (Dân Việt)

sự kiện Quách Ngọc Ngoan