Nguồn: http://danviet.vn/2-nu-dj-nong-bong-choi-nhac-rap-khien-fan-nam-dung-ngoi-khong-yen-la-ai-502020...

Theo Thương Đặng (Dân Việt)

sự kiện DJ Trang Moon