Tận hưởng cuộc sống trong 24 giờ ở Dubai

Sự kiện: Du lịch Dubai

Bảo tàng Dubai: Tai đây, du khách có thể tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương trước thời điểm dầu mỏ được phát hiện. Công trình nằm trong những bức tường thành của pháo đài Al Fahidi được xây dựng từ thế kỷ thứ 18.

Theo Huy Phong (theo Starinsider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Dubai