Sarahan: Linh thiêng Ấn Độ

Sarahan là một thị trấn nhỏ ở Himachal Pradesh, Ấn Độ.

(VanTB)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Báo lỗi nội dung