Những thị trấn ma du khách có thể đặt chân tới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Oradour-sur-Glane, Pháp: Thị trấn chứng kiến cuộc thảm sát của phát xít Đức vào năm 1944, khiến 642 cư dân thiệt mạng. Sau đó, chính phủ Pháp đã bảo tồn ngôi làng như một di tích lịch sử.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thi-tran-ma-du-khach-co-the-dat-chan-toi-d457395.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội