Những thị trấn ma du khách có thể đặt chân tới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Rhyolite, Mỹ: Hàng nghìn người tới thị trấn Rhyolite định cư vào đầu những năm 1900 để tìm kiếm vàng. Nhưng thời kỳ hoàng kim kết thúc vào năm 1920, khi số dân giảm về 0 và nơi đây trở thành thị trấn “ma”.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thi-tran-ma-du-khach-co-the-dat-chan-toi-d457395.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội