Những thị trấn ma du khách có thể đặt chân tới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Craco, Italia: Sau nhiều thảm họa thiên nhiên, thị trấn Craco hoàn toàn không có người sinh sống vào những năm 1980. Nơi đây trở thành bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Vua David và Cuộc khổ nạn của Chúa.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thi-tran-ma-du-khach-co-the-dat-chan-toi-d457395.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội