Những thị trấn có tên gọi hài "vô đối"

Sự kiện: Du lịch Mỹ
Hopeulikit, Georgia: Tên của thị trấn được phát âm như cụm từ “Hope you like it” (tạm dịch là Hy vọng bạn thích nó). Đây là một cộng đồng không chính thức, đồng nghĩa thị trấn không có được đường danh giới.
Theo Huy Phong (Theo Buzz Feed) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch Mỹ