Những điểm đến bí mật đẹp như tranh của Ấn Độ

Sự kiện:

Du lịch Châu Á

Champaner - Pavagadh, GujaratP: Những ngọn đồi Pavagadh được cho là một đoạn của dãy Hy Mã Lạp Sơn với các di tích lịch sử của thị trấn này được đặt ngay trong lòng của những ngọn đồi Pavagadh.
Theo Hàn Ly (Theo msn) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch Châu Á