Những địa danh đẹp nhất Trung Quốc nhất định phải ghé qua (Phần I)

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Núi Minh Sa và hồ Nguyệt Nha, Đôn Hoàng, Cam Túc: Núi Minh Sa là các đụn cát bao quanh hồ Nguyệt Nha, được đặt tên vì hình dạng đặc biệt và đặc điểm âm thanh, tiếng vọng có thể được nghe thấy khi gió thổi qua cồn cát. Du khách tới đây có thể cưỡi lạc đà lên những cồn cát cao tới 250m.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-dia-danh-dep-nhat-trung-quoc-nhat-dinh-phai-ghe-qua-40phan-i41-d47...

Theo Hàn Ly (Theo edition) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Á