Kinh nghiệm hữu ích cho những người đi máy bay lần đầu

Sự kiện:

Du lịch Châu Âu

Cần biết những gì bạn không được phép mang theo một chuyến bay: Nếu bạn muốn mang một vài thứ lớn, lạ hoặc có khả năng nguy hiểm, hãy kiểm tra trang web TSA để đảm bảo rằng nó có được phép mang theo trên chuyến bay hay không.
Theo Hàn Ly (Theo buzzfeed) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch Châu Âu