Khám phá đất nước Lào đầy diễm lệ trong mắt du khách

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Pha That Luang là di tích quan trọng nhất của đất nước Lào và là nguồn tự hào to lớn đối với người dân Lào. Đây là một bảo tháp lớn bằng vàng với hình ảnh lấp lánh có thể dễ dàng nhận ra từ xa. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/kham-pha-dat-nuoc-lao-day-diem-le-trong-mat-du-khach-d524135.html

Theo Hàn Ly (Theo globalgrasshopper) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Á