Hang Sơn Đoòng nằm trong top kỳ quan lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Sông băng Kutiah, Pakistan: Sông băng trên dãy núi Karakoram đã lập kỷ lục sông băng di chuyển nhanh nhất thế giới. Chỉ trong vòng 3 tháng, nó đã di chuyển 12km, trong khi một số sông băng khác cần nhiều thập kỷ để di chuyển quãng đường như vậy.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hang-son-doong-nam-trong-top-ky-quan-lap-ky-luc-the-gioi-d470037.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội