Dàn con nuôi Hoài Linh: Người giàu sang khủng khiếp, kẻ bị từ mặt, lái xe ôm kiếm sống

Hoài Lâm là một trong những người con nuôi được nghệ sĩ Hoài Linh dạy dỗ, nâng đỡ từ nhiều năm trước. Khi 19 tuổi, Hoài Lâm bắt đầu nổi tiếng.

Nguồn: http://danviet.vn/dan-con-nuoi-hoai-linh-nguoi-giau-sang-khung-khiep-ke-bi-tu-mat-lai-xe-om-kiem...

Theo Chi An (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Hoài Linh