Đố vui: 3 ngày liên tiếp

Bạn có thể kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

>>> Trả lời: Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Đố vui: 3 ngày liên tiếp - 1

*
* *

Đố vui “đánh răng huýt sáo”: Buổi sáng khi thức dậy, ông Kiều đi đánh răng, nhưng tại sao cùng lúc đó lại có thể nghe thấy tiếng ông huýt sáo?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung