ĐH Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội mở thêm các điểm thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội mở thêm các điểm thi đánh giá năng lực

Theo thông tin từ Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2023, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH này mở thêm hai địa điểm thi mới, nâng tổng số địa điểm thi lên con số 17 trải rộng từ Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An...

CÁC TRƯỜNG ĐH-CĐ KHÁC

GÓP Ý GIAO DIỆN