Video funny TOM & JERRY: Thuốc tàng hình

Sự kiện: Tom and Jerry

Trong lần bị Tom truy đuổi, Jerry đã rơi vào lọ thuốc tàng hình. Và thế là chuột Jerry tận dụng lợi thế này để trừng trị Tom một cách thích đáng.

Chia sẻ
(Khám phá)
Tom and Jerry Xem thêm
Báo lỗi nội dung