Video funny TOM & JERRY: Mèo Tom say rượu

Thứ Hai, ngày 22/04/2013 14:38 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đúng là khi dính đến rượu thì ai cũng không thể kiềm chế được bản thân mình. Lần này mèo Tom lại tự chuốc họa vào thân ra sao.

Sự kiện: Tom and Jerry

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tom and Jerry
Báo lỗi nội dung