Video funny TOM & JERRY: Kế hoạch bất thành

Sự kiện: Tom and Jerry

Trong dịp ra bãi biển tắm, mèo Tom đã trổ tài tán gái nhưng lại gặp ngay kẻ chuyên phá đám là Jerry. Hãy xem Tom làm gì để có thể hóa giải được.

Chia sẻ
(Khám phá)
Tom and Jerry Xem thêm
Báo lỗi nội dung