Video funny TOM & JERRY: Hai kẻ tham lam

Sự kiện: Tom and Jerry

Để lấy lòng của bà chủ, Tom và người bạn của mình đã tìm mọi cách tranh giành nhau bắt Jerry. Cả hai chỉ vì tính đố kỵ mà chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng bà chủ đã phải tống cổ cặp đôi tham lam này ra ngoài đường.

Chia sẻ
(Khám phá)
Tom and Jerry Xem thêm
Báo lỗi nội dung